Opieka prawna pań w ciąży

zdj_84

Wiele aktywnych zawodowo kobiet niepokoi się, że zajście w ciąże będzie końcem ich kariery. Obawiają się zwolnienia, albo sytuacji, w której po urlopie macierzyńskim nie będą miały do czego wracać. Co o przyszłych mamach mówi Kodeks pracy?

Od chwili, w której kobieta zawiadomi swojego pracodawcę, że jest w ciąży, podlega specjalnym zabezpieczeniom prawnym. Potrzebne może stać się jej udowodnienie, poprzez doniesienie pracodawcy właściwego potwierdzenia lekarskiego. Od momentu, gdy taki dokument zostanie dostarczony, pracodawca nie może zwolnić swojej pracownicy, nie tylko w ciągu pełnego okresu trwania ciąży, lecz także aż do ustania urlopu macierzyńskiego.

Wyjątek od tej zasady stanowi kilka sytuacji:

  1. pracownica dopuściła się sporych zaniedbań, powodujących straty w firmie
  2. zakład pracy ogłasza swoją upadłość, albo ulega likwidacji
  3. umowa, jaką pracodawca podpisywał spośród kobietą, była umową na okres próbny, który nie miał trwać nawet jednego, pełnego miesiąca

Przyczyną zwolnienia przez zaniedbanie, byłoby niewłaściwe wykonywanie swej pracy, skutkujące zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca musiałby pomimo tego udowodnić, że kobieta popełniła rażące błędy, godzące w dobro przedsiębiorstwa i prosić o zgodę na jej zwolnienie organizację związkową, jeśli takowa w firmie działa.

zdj_14

W okresie ciąży pracownica nie może wykonywać pracy w nocy, ani brać nadgodzin. Przy czym nie jest to zależne jedynie od tego, czy wyrazi zgodę, czy nie - istnieje bezwarunkowy zakaz angażowania jej na takich warunkach. Może też odmówić wyjazdu służbowego. Kobieta w ciąży nie może realizować prac niebezpiecznych, albo niekorzystnych dla jej zdrowia. Pracodawca jest też zobligowany do umożliwienia jej stawiania się na badania lekarskie, gdy nie mogą się one odbywać w godzinach innych, aniżeli godziny jej pracy. Kobieta zatrzymuje przy tym całkowite prawo do wynagrodzenia.

Kodeks pracy bardzo dobrze ochrania kobietę w ciąży, umożliwiając jej wykonywanie swojego zawodu, przy równoczesnym dbaniu o własne zdrowie. Zdarzają się jednak naruszenia tego kodeksu - w czasie, jeżeli podejrzewamy takowe, winnaś udać się do radcy prawnego lub adwokata po poradę. Radca prawny objaśni dokładnie, do czego kobieta ma prawo w takim okresie życia oraz zdecyduje, czy nasze wątpliwości są uzasadnione. W przypadku, jeśliby okazały się uzasadnione, adwokat wniesie sprawę do sądu.

ochrona kobiet w ciążyPorady prawnika

Usługi prawnicze należą do nadzwyczaj wziętych. Cieszą się one niesłabnącą renomą już od setek lat. Związane jest to przede wszystkim z bardzo dużym rozkwitem prawa. Jego szeroki zakres powoduje, że dużo osób w ogóle nie zna prawa. Do tego dochodzi jego zagmatwany kształt, który nie pozwoli na zrozumienie przepisów osobie, która w ogóle nie ma z nimi nic wspólnego. ...

Dlaczego nie każdy może stać się prawnikiem?

Wielu młodych ludzi każdego roku rozpoczyna szkołę na kierunku prawo z nadzieją , że w ciągu paru lat będą mogli oferować usługi jako adwokat . Niestety te wszystkie życzenia są całkiem szybko i dotkliwe weryfikowane przez los. Prawda jest taka, że nawet jeżeli komuś śni się zawód prawnika, to nie jest do końca powiedziane, Adwokat jest zawodem...

W trosce o praworządność

W życiu są w stanie spotkać nas niezwykle różne sytuacje życiowe. Co poniektóre z nich są bardziej miłe, inne są mniej rozkoszne. Część z tych sytuacji jest bardzo bezproblemowa, inne są z kolei wybitnie zawikłane i wymagają dodatkowego wsparcia kogoś z zewnątrz, jakiejś innej osoby, na przykład jakiegoś specjalisty. To ważne, aby wiedzieć gdzie i do kogo się zwrócić i gdzie poszukiwać jakiej pomocy. ze strony adwokata...

pix pix pix